top of page

Make Forests Great Again

Bospunt maakt er samen met grondeigenaars werk van om bossen aan te planten en deze te beheren naar een optimale staat.


We gaan naar een tijd waarin grondstoffen en energie alsmaar duurder worden en moeilijker te ontginnen zijn. Houtwinning is minder vervuilend dan ontginning van andere materialen zoals mijnbouw en petroleumontginning. De toepassingen van hout werken ten opzichte van andere materialen energiebesparend.

Hout is een hernieuwbare grondstof die zich heel gemakkelijk laat ontginnen en bewerken.
Een goed bosbeheer (niet meer bomen kappen dan er aangroeien) maakt een continue bevoorrading mogelijk.

Hout is recycleerbaar. Het houtafval kan gebruikt worden als brandstof of opnieuw verwerkt worden.
Hout heeft gunstige warmtetechnische eigenschappen. Daardoor heeft hout een aangename oppervlaktetemperatuur.
Hout isoleert goed en heeft een laag gewicht.

De toepassingen zijn dan ook veelzijdig:

  • Bouwmaterialen (houten gebinten, gevelbekleding, houtwol isolatie, parket, ... )

  • Verwarming (brandhout, pellets, ... )   

  • Biomassa (isolatiematerialen, compost, ... )   


Tenslotte zijn bomen één van de beste CO² en fijnstof absorbeerders - zeker op lange termijn.
Op hun beurt produceren ze zuurstof als gevolg van fotosynthese.
Bossen worden niet voor niets de groene longen van de planeet genoemd!

MFGA
Make forests great again
bospunt
bossen aanplanten
grondeigenaar
Privébos

Vivaldi - L'autunno

Vivaldi - L'inverno

Vivaldi - La primavera

Vivaldi - L'estate

bottom of page